Döner Bağlantı
Döner bağlantı statik bir hat ile dönen bir hidrolik parça arasında bulunan ve akışkanın bu iki parça arasından geçişini sağlayarak, akışkanın güvenli bir şekilde dönen bölüme aktarılmasını sağlayan hidrolik malzemedir. Hem basınçlı sıvının hem de vakumlanan sıvının dönen parçalara iletilmesini sağlamaktadır.

Hidrolik Döner Bağlantı Rakoru
Farklı bir şekilde tasarlanan hidrolik döner bağlantı rakoru aynı anda farklı sıvıların geçişinin sağlayabilmektedir. Hidrolik Döner bağlantı rakorunun parçaları aşağıdaki gibidir;

Şaft
Yay
Gövde
Sızdırmazlık
Yataklama
Değişken sıvı türleri, viskozitesi farklı olan sıvılar, farklı basınç ve sıcaklıklardaki tüm durumlarda hidrolik döner bağlantı rakoru rahatlıkla tercih edilebilen hidrolik malzeme niteliği taşımaktadır.

Hidrolik Döner Bağlantı Rakorunun Kullanım Alanları
Hidrolik döner bağlantı rekoru endüstriyel alanda birçok yerde kullanılmakta ve istenilen sıvı transferini sağlamaktadır. Hidrolik döner bağlantı rekorlarının kullanım alanları aşağıdaki gibidir;

Hidrolik döner bağlantı rekoru demir çelik işleme fabrikalarında kullanılan bobin sarıcı ve dönen elemanların yağlanmasında kullanılmaktadır. Sürekli dönen bir elemanın yağlanması sayesinde uzun süreler kullanılmasını ve bakım periyotlarının uzamasını sağlar.
Yenilebilir enerji üretim merkezlerinden rüzgar türbinlerinin kanat açılarının ayarlanmasında hidrolik döner bağlantı rekoru kullanılmaktadır. Bununla birlikte Hidroelektrik türbinlerde suyun şiddetine göre kanat açılarının ayarlanmasında silindirlerin hareketi için gerekli olan yağın iletilmesini sağlar.
CNC tezgahlardaki silindirlerin dönme esnasındaki yağlanma işlemlerinin yapılmasında hidrolik döner bağlantı rekoru kullanılmaktadır.
Deniz araçlarının pervane tahriklerinin, pervane kanat açılarının kontrol edilmesinde hidrolik döner bağlantı rakoru kullanılmaktadır.
Ağır iş mankinalarının statik kısım ile hareketli kısım arasındaki hidrolik güç iletimini sağlanmasında hidrolik döner bağlantı rakoru kullanılmaktadır.